วิสัยทัศน์

 เป้าหมายของเราคือทำให้ประเทศไทยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยการมีเครื่องมือที่สามารถช่วยกู้ชีพและช่วยเหลือผู้คนได้มากยิ่งขึ้นเมื่อเกิดเหตุหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน!

#ประเทศของคุณ #ประชาชนของคุณ #คุณคือผู้เลือก #เพื่อชีวิตของคุณเอง

ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยให้จงได้ผมจึงได้ก่อตั้งบริษัท “สยามสตาร์แอดไวซ์” จำกัดขึ้นมาในประเทศไทย

โครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากและได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสภากาชาดและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศเยอรมัน โดยโครงการนี้ผมได้ร่วมมือกับคุณลุงของผมคือนาย Franz X. Brunner (ปัจจุบันได้เสียชีวิตแล้ว) ทำการติดตั้งเครื่อง AED (เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า) ในที่สาธารณะจำนวนมากและเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆได้ร่วมสนับสนุนโครงการนี้เพื่อคืนกำไรสู่สังคมโดยการมอบโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้คนจำนวนมากให้กลับไปสู่อ้อมกอดของครอบครัวและคนที่เขารักได้อีกครั้งเราได้ใส่โลโก้ของทุกๆบริษัทที่สนับสนุนโครงการบนป้ายโฆษณาที่เชื่อมต่อกับเครื่อง AED (เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า)ในทุกที่ที่เราติดตั้งในพื้นที่สาธารณะเพื่อแสดงให้ประชาชนทุกคนเห็นถึงความห่วงใยและหัวใจของผู้ให้อันยิ่งใหญ่ของทุกๆบริษัทที่สนับสนุนโครงการนี้

สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือต้องทำให้คนไทยทุกคนตระหนักรู้ถึงอันตรายของภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย และทุกที่ทุกเวลา และเป้าหมายอันสูงสุดสำหรับผมคือทำให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง เข้าใจ และใช้ เครื่องAED (เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า) เป็น เพื่อให้ทุกคนสามารถมีโอกาสช่วยชีวิตคนได้แม้ไม่ได้รับการฝึกฝนจากผู้เชี่ยวชาญมาก่อนก็ตาม

ในตอนนี้ประเทศไทยคือบ้านหลังใหม่ของผม และ "โปรเจค SHOCKDEE มีเป้าหมายที่จะขยายจุดติดตั้งเครื่อง AED (เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า)ในประเทศไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้" และเป็นเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวในหัวใจของผม
ที่ปรารถนาที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยเพื่อเป็นการตอบแทนประเทศไทยและพี่น้องชาวไทยทุกคน

ขอแสดงความนับถือ
นาย เกออร์ก โยฮัน ไกเออร์

WHERE
ADVERTISING BECOMES A LIFESAVER

Interested on more Information,
please contact me…

Mr. Georg J. Geier
Siam Star Adwise Company Limited
The Offices at Central World, Floor 29
999/9 Rama 1Road, Phatumwan,
Bangkok 10330, Thailand

Connect with us
Mobile +66 (0) 80 979 4486
Email: [email protected]


Privacy policy

9+2 =